องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 

 

 


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ศพด.อบต.ดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความเคารพนับถือครู รำลึกถึงพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้เด็กมีความกตัญญูต่อครู


วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 ศพด.อบต.ดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความเคารพนับถือครู รำลึกถึงพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้เด็กมีความกตัญญูต่อครู

2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-28
2024-05-14
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25