องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 

 

 


ด้วยอำเภอสีคิ้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมมหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอสีคิ้ว ปร


ด้วยอำเภอสีคิ้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมมหาดไทย ๑๐๐ ปี อำเภอสีคิ้ว ประกอบด้วย

๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร อาหารแห้ง)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

๓. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และ

สมพระเกียรติ อำเภอสีคิ้วจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ณ หอประชุมมหาดไทย ๑๐๐ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมืองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-28
2024-05-14
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25