องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.donmuang-local.go.th

 
 

 

 


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ท่านนายกฉลอง ทุมขุนทด ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ท่านนายกฉลอง ทุมขุนทด ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 👩‍🎓🧑‍🎓
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

2024-06-25
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-14
2024-06-03
2024-05-28
2024-05-14
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-25